کشور فرانسه دانشگاه‌های معتبری دارد که در جهان نیز شناخته‌شده هستند. یکی از این دانشگاه‌های محبوب و مشهور دانشگاه پاریس است. این دانشگاه در قلب شهر پاریس قرار دارد و به‌عنوان دانشگاهی پیشتاز درزمینۀ آموزش و ارائۀ رشته‌های متنوع شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۹، دانشگاه پاریس از ترکیب دانشگاه پاریس دیدرو و پاریس دکارت و مؤسسۀ فیزیک پاریس تأسیس شد و اساس کار آن بر ارزش‌هایی نظیر آزادی افکار در تدریس، آموزش و تحقیقات، علاقۀ عمومی و خدمات اجتماعی، جهان‌بینی، احترام و تمامیت علمی استوار است. رشته‌های این دانشگاه در زمینه‌های هنر و علوم انسانی و زبان، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و علوم انسانی، فناوری و علوم پایه، پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و پرستاری خلاصه شده‌اند. در این مطلب، رشته های دانشگاه پاریس را برای علاقه‌مندان به تحصیل در فرانسه، به‌ویژه دانشگاه پاریس، معرفی خواهیم کرد.

رشته‌های بین‌المللی دانشگاه پاریس

براساس وبگاه رسمی دانشگاه پاریس، این دانشگاه علاوه‌بر ارائۀ رشته‌های بین‌المللی مشترک (Joint Programs) در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، رشته‌هایی انگلیسی‌زبان برای دانشجویان برگزار می‌کند. به‌طورکلی، رشته‌های بین‌المللی در دانشگاه پاریس در دو نوع ارائه می‌شوند‌: ۱. رشته‌های مشترک (Joint Programs) که به دریافت مدارک Double یا Multiple منتهی می‌شوند؛ ۲. رشته‌هایی که کاملاً به انگلیسی تدریس می‌شوند. درادامه، رشته‌های هر دو گروه را برمی‌شماریم.

رشته‌های مشترک بین‌المللی

رشته‌های بین‌المللی مشترک (Joint Programs) رشته‌هایی هستند که دو یا چند مؤسسۀ آموزش عالی به‌طورمشترک ارائه می‌کنند و دانشجو با به‌اتمام رساندن آن، مدرک Double (دومدرکی) یا Multiple (چندمدرکی) یا Joint (مدرک مشترک) دریافت خواهد کرد. مدرک Double یا Multiple دو یا تعداد بیشتری مدرک است که دو یا چند مؤسسۀ آموزش عالی بر محوریت همان رشته‌ای که مشترک ارائه شده بود، به فارغ‌التحصیلان اعطا می‌کنند. Joint (مدرک مشترک) مدرکی واحد است که حداقل دو مؤسسۀ آموزش عالی صادر می‌کنند. درادامه، فهرستی از این رشته‌ها را به‌تفکیکِ نام دانشکده‌ها و مقطع تحصیلی مشاهده می‌کنیم.

کارشناسی

 • علوم پایه: کارشناسی شیمی
 • علوم انسانی و علوم اجتماعی: کارشناسی تاریخ و کارشناسی حقوق

کارشناسی ارشد

 • علوم پایه: کارشناسی ارشد مبانی فیزیک شاخۀ فناوری نانو و ابزارهای کوانتوم (Nanoquad)
 • کارشناسی ارشد مبانی فیزیک شاخۀ فیزیک مادۀ چگال نرم
 • کارشناسی ارشد مبانی فیزیک (سامانۀ پیچیده)
 • کارشناسی ارشد طراحی دارو (داروپردازی)
 • کارشناسی ارشد ژنتیک

علوم اجتماعی و علوم انسانی

 • کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن و میراث‌ (شهرها و معماری و میراث)
 • کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن و میراث (جهان‌های آفریقایی، آمریکایی، آسیایی و خاور شرق: جوامع و ریشه‌ها یا اصالت)
 • کارشناسی ارشد تاریخ و مطالعات زبان
 • کارشناسی ارشد مطالعات آمریکایی و انگلیسی (رشتۀ مشترک اروپایی)
 • کارشناسی ارشد سیاست اقتصاد جهانی (رشتۀ مشترک Erasmus Mundus)
 • کارشناسی ارشد سیاست اقتصاد در جهانی‌سازی

سلامت و بهداشت

 • کارشناسی ارشد نانوپزشکی برای دارورسانی (Erasmus Mundus)

رشته‌های انگلیسی‌زبان

رشته‌های انگلیسی‌زبان به‌تفکیک نام دانشکده و مقطع تحصیلی ازاین‌قرارند:

علوم پایه

 • کارشناسی ارشد مهندسی و بیومهندسی و خلاقیت در علوم اعصاب
 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در گرایش‌های BIOMAT، BIOMECH، MCB و BIM
 • کارشناسی ارشد فیزیک پایه گرایش ICFP
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • کارشناسی ارشد علوم زیستی
 • کارشناسی ارشد علوم آموزشی
 • کارشناسی ارشد علوم دیجیتال
 • کارشناسی ارشد علوم اعصاب
 • کارشناسی ارشد علوم زمین و محیط‌زیست و گیاه گرایش FRS و Solid Earth Science

علوم انسانی و علوم اجتماعی

 • کارشناسی ارشد بانکداری و امورمالی گرایش حقوق و قوانین بانکداری و سیستم‌های مالی
 • کارشناسی ارشد حقوق و سیاست پایایی محیط‌زیست
 • کارشناسی ارشد حقوق تطبیقی گرایش حقوق عرفی
 • کارشناسی ارشد LLCER گرایش مطالعات فیلم

سلامت و بهداشت

 • کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ دانشگاه پاریس، می‌توانید به صفحۀ مربوط به آن مراجعه کنید.

منبع: