یکی از موضوع‌های مهمی که ذهن افراد غیراروپایی را پیش از ورود به فرانسه درگیر می‌کند، این است که رانندگی در فرانسه با استفاده از گواهینامۀ خارجی امکان‌پذیر است یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید بگوییم بله، این کار ممکن است. آن دسته از افراد غیراروپایی که به قصد اقامت کوتاه‌مدت به فرانسه رفته‌اند یا در حال تحصیل در فرانسه هستند، فرانسه دارند با استفاده از گواهینامۀ خارجی خود می‌توانند رانندگی کنند. بااین‌حال، این کار شرایط خاصی دارد که در مطلب حاضر درباره‌اش سخن خواهیم گفت.

رانندگی در فرانسه حین اقامت کوتاه‌مدت

کسانی که برای اقامت کوتاه‌مدت (مثلاً تعطیلات) به فرانسه می‌روند، با استفاده از گواهینامۀ غیراروپایی‌شان می‌توانند در این کشور رانندگی کنند؛ البته این گواهینامه باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • از زمان اعتبارش نگذشته باشد.
  • به زبان فرانسوی باشد یا نسخۀ ترجمه‌شده به زبان فرانسوی یا مجوز رانندگی بین‌المللی همراه داشته باشد. گفتنی است که مترجم رسمی باید گواهینامه را ترجمه کند.

نکتۀ مهم اینکه کسانی که می‌خواهند در فرانسه بمانند، به‌منظور تعویض گواهینامۀ خارجی باید برای مجوز فرانسوی درخواست دهند.

رانندگی در فرانسه حین تحصیل

افراد غیراروپایی که با اجازۀ اقامت دانشجویی در فرانسه ساکن‌اند، با گواهینامۀ خارجی‌ می‌توانند در تمام دورۀ تحصیل در این کشور رانندگی کنند. برای این کار، گواهینامۀ دانشجویان بین‌المللی باید این شرایط را داشته باشد:

  • از زمان اعتبارش نگذشته باشد.
  • آن را کشوری صادر کرده باشد که دانشجو پیش از ورود به فرانسه، بیش از شش ماه در آنجا اقامت کرده است.
  • اصل گواهینامه به فرانسوی باشد یا به فرانسوی ترجمه شده باشد.

آن دسته از دانشجویان غیراروپایی که تمایل به رانندگی در فرانسه با استفاده از گواهینامۀ خارجی دارند، باید این شرایط را داشته باشند:

  • داشتن حداقل سن موردنیاز برای راندن وسیلۀ نقلیه‌ (برابر با آنچه در گواهینامۀ خارجی اجازه داده شده است).
  • رعایت تمامی شرایطی که در گواهینامه ذکر شده است (مانند استفاده از عینک و...).
  • درصورتی‌که گواهینامه از کشوری صادر شده است که با ملیت دانشجو مغایرت دارد (مثلاً دانشجو ایرانی و گواهینامه‌اش از ترکیه صادر شده است)، دانشجو باید زمانی این گواهینامه را گرفته باشد که در آنجا بیش از شش ماه اقامت کرده است.
  • دانشجو مشمول مسائلی نظیر محدودیت رانندگی یا سلب حق رانندگی در کشور صادرکنندۀ گواهینامه یا فرانسه نشده باشد.

گواهینامه خارجی با ترجمه فرانسوی تا پایان دورۀ دانشجویی معتبر خواهد و دانشجویان نیازی به دریافت گواهینامه از کشور فرانسه نخواهید داشت؛ البته اگر نوع اقامت فرد از دانشجویی به کاری یا دائم تغییر کند تنها به مدت یکسال زمان خواهد داشت تا گواهینامۀ خارجی را به گواهینامه فرانسوی تبدیل کند. پس از مدت یک سال نیز فرد باید مجدداً در آزمون شرکت کرده و گواهینامۀ کشور فرانسه را دریافت کند. ناگفته نماند اگر گواهینامه تعویض‌کردنی نباشد، دانشجویان آزمون رانندگی فرانسه را باید پشت‌سر بگذارند. (گواهینامه‌های رانندگی نوع B که از ایران صادر شده باشند قابل تعویض خواهند بود.)

اگر پرسشی درباره راه های مهاجرت تحصیلی به فرانسه و شرایط اخذ ویزای تحصیلی فرانسه دارید، می‌توانید آن را به‌صورت کامنت مطرح کنید.

منبع: