سازمان آموزشی بین‌المللی IB بنیادی غیرانتفاعی محسوب می‌شود که مقرش در ژنوِ سوئیس است. سال ۱۹۶۸، این سازمان با نام سازمان اعطای دیپلم بین‌المللی (IBO) آغاز به کار کرد. دانشگاه‌ها و کالج‌های بسیاری در سراسر دنیا هنگام پذیرش و جذب دانشجو از مدارک معتبر سازمان آموزشی بین‌المللی IB استفاده می‌کنند. تحقیقات سازمان آموزشی بین‌المللی IB نشان می‌دهد دانشجویان این بنیاد بیشتر از هم‌سالانشان دوره‌های کارشناسی خود را می‌توانند به‌پایان برسانند و مقاطع تحصیلات تکمیلی را دنبال کنند. شایان ذکر است مدرسه‌های برگزارکنندۀ این دوره‌ها در سراسر جهان از این بنیاد مجوزهای لازم را باید گرفته باشند. سازمان آموزشی بین‌المللی IB و دورۀ دیپلم (DP) این سازمان از اعتبار درخورتوجهی در بین مؤسسه‌های آموزش عالی جهان برخوردار است. برای دانشجویان موفقیت در IB اغلب به کسب جایگاه عالی، کسب اعتبار دوره، بورسیۀ تحصیلی و سایر مزایای مربوط به پذیرش در بسیاری از دانشگاه‌ها منجر می‌شود.

دوره‌های سازمان آموزشی بین‌المللی IB

دوره‌های سازمان آموزشی بین‌المللی IB

سازمان آموزشی بین‌المللی IB چهار دورۀ آموزشی برای سنین سه تا نوزده سال برگزار می‌کند. در‌ادامه، این دوره‌ها را معرفی خواهیم کرد.

دورۀ سا‌ل‌های ابتدایی

دورۀ سال‌های ابتدایی (PYP) مخصوص کودکان سه‌ساله تا دانش‌آموزان دوازده‌ساله است. این دوره چهارچوب برنامۀ درسی بین‌رشته‌ای مبتنی‌بر تحقیق ارائه می‌دهد تا درک مفهومی ایجاد کند. چهارچوب دورۀ سال‌های ابتدایی بر این اساس استوار است که دانش‌آموزان عامل یادگیری خود و شریک فرایند یادگیری هستد.

دورۀ سا‌ل‌های میانی

دورۀ سال‌های میانی (MYP) ویژۀ دانش‌آموزان یازده‌ تا شانزده‌ساله است. این برنامه دوره‌ای پنج‌ساله را دربر می‌گیرد که با مشارکت بین مدرسه‌ها یا در چندین قالب کوتاه (دو یا سه یا چهار‌ساله) می‌تواند اجرا شود. دانش‌آموزانی که دورۀ سال‌های میانی را به‌پایان می‌رسانند، برای گذراندن دوره‌های DP یا CP آماده هستند. چهارچوب دورۀ سال‌های میانی هشت گروه درسی را شامل می‌شود که آموزشی گسترده و متعادل را برای نوجوانان فراهم می‌کند. این هشت گروه ازاین‌قرارند: ۱. مهارت‌های زبانی؛‌ ۲. زبان و ادبیات؛ ۳. افراد و جوامع؛ ۴. علوم؛ ۵. ریاضیات؛ ۶. فنون و هنر؛ ۷. تربیت‌بدنی و بهداشت؛ ۸. طراحی. ناگفته نماند دورۀ سال‌های میانی برای هر گروه درسی حداقل پنجاه ساعت آموزش در سال در نظر می‌گیرد.

دورۀ دیپلم

دورۀ دیپلم (DP) برای دانش‌آموزان شانزده‌ تا نوزده‌ساله طراحی شده است. هدف از این برنامه تربیت دانش‌آموزانی است که از دانش مطلوبی برخوردارند و از‌نظر جسمی، فکری، عاطفی و اخلاقی شکوفا شده‌اند. برنامۀ درسی دورۀ دیپلم از یک هستۀ اصلی و شش گروه درسی تشکیل شده است. شش گروه درسی یادشده عبارت‌اند از: ۱. مطالعات زبان و ادبیات؛ ۲. مهارت‌های زبانی؛ ۳. افراد و جوامع؛ ۴. علوم؛ ۵. ریاضیات؛ ۶. هنر. هدف از هستۀ اصلی افزایش تجربۀ دانش‌آموزان و به‌کارگیری دانش و مهارت آنان است. هستۀ اصلی دورۀ دیپلم سه مؤلفۀ زیر را شامل می‌شود:

  • نظریۀ دانش (برای انعکاس دانش دانش‌آموزان)
  • مقالۀ توسعه‌یافته (نوشتن مقاله‌ای چهارهزارواژه‌ای)
  • خلاقیت و فعالیت و خدمات (به‌کارگیری در پروژه)

دورۀ اشتغال‌محور

دورۀ اشتغال‌محور (CP) مخصوص دانش‌آموزان شانزده‌ تا نوزده‌ساله است. در چهارچوب آموزشی این دوره، ارزش‌های سازمان آموزشی بین‌المللی IB در برنامه‌ای منحصر‌به‌فرد برای پاسخ‌گویی به نیازهای دانش‌آموزان مشغول آموزش مرتبط با شغل گنجانده شده است. دورۀ اشتغال‌محور به تحصیلات عالی یا کارآموزی یا اشتغال منجر می‌شود و چهارچوب آن بدین‌شرح است: ۱. کورس‌های دورۀ دیپلم (DP)؛ ۲. هستۀ دورۀ اشتغال‌محور (CP)؛ ۳. مطالعات اشتغال‌محور. متقاضیان برای شرکت در دورۀ اشتغال‌محور (CP) حداقل دو کورس از دورۀ دیپلم (DP) را باید بگذرانند و زمینه‌های نظری و علمی لازم را به‌منظور کسب دورۀ اشتغال‌محور کسب کنند. هستۀ دورۀ اشتغال‌محور از چهار مؤلفۀ زیر تشکیل شده است:

  • مهارت‌های شخصی و شغلی
  • فراگیری خدمات
  • پروژۀ انعکاس
  • گسترش زبان

کدام دانشگاه‌های برتر کانادا دیپلم بین‌الملی IB را می‌پذیرند؟

کدام دانشگاه‌های برتر کانادا دیپلم بین‌الملی IB را می‌پذیرند؟

برای پذیرش در دانشگاه‌های کانادا، حداقل نمرۀ ۲۴ دورۀ دیپلم بین‌المللی IB لازم است. ناگفته نماند به‌دلیل محدود‌بودن ظرفیت ثبت‌نام در دانشگاه‌ها، نمرۀ متقاضیان برای پذیرش معمولاً بیشتر از ۲۴ باید باشد. براساس اطلاعات منتشرشده در وبگاه سازمان آموزشی بین‌المللی IB در سال ۲0۱۶، دَه دانشگاه بیشترین کارنامه را از دانشجویان بین المللی IB دریافت کرده‌اند. درادامه، به این دانشگاه‌ها و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی IB برای هریک از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

۱. دانشگاه مک گیل: میزان قبولی در این دانشگاه ۴۹درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۶ بوده است.

۲. دانشگاه تورنتو: میزان قبولی در آن ۶۹درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۴ بوده است.

۳. دانشگاه بریتیش کلمبیا: میزان قبولی در دانشگاه مذکور ۶۴درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۳ بوده است.

۴. دانشگاه واترلو: میزان قبولی در دانشگاه یادشده ۵۳درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۳ بوده است.

۵. دانشگاه کوئین: میزان قبولی در این دانشگاه ۴۲درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۳ بوده است.

۶. دانشگاه وسترن انتاریو: میزان قبولی در آن ۳۱درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۳ بوده است.

۷. دانشگاه یورک: میزان قبولی در دانشگاه مذکور ۸۰درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۱ بوده است.

۸. دانشگاه کارلتون: میزان قبولی در دانشگاه یادشده ۷۳درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۱ بوده است.

۹. دانشگاه کنکوردیا: میزان قبولی در این دانشگاه ۷۱درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۱ بوده است.

۱۰. دانشگاه سایمون فریزر: میزان قبولی در آن ۶۰درصد و میانگین نمرۀ دورۀ دیپلم بین‌المللی ۳۱ بوده است.

سازمان آموزشی بین‌المللی IB در ایران

پنج مرکز آموزشی در ایران توانسته‌اند مجوزهای سازمان آموزشی بین‌المللی IB را کسب و برخی از دوره‌های آن را برگزار کنند. این مراکز عبارت‌اند:

مدرسۀ سفارت آلمان - بخش بین‌المللی

مدرسۀ خصوصی سفارت آلمان در تهران واقع شده است و در بخش بین‌المللی آن، دورۀ PYP به زبان انگلیسی برگزار می‌شود.

مدرسۀ بین‌المللی مهر تابان

مدرسۀ بین‌المللی مهر تابان مدرسه‌ای خصوصی است که در شیراز قرار دارد و دوره‌های PYP و MYP و DP را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند.

بنیاد آموزشی شهیدمهدوی

بنیاد آموزشی شهیدمهدوی بنیادی خصوصی محسوب می‌شود که در تهران واقع است و دوره‌های PYP و MYP و DP را به زبان‌های انگلیسی و فارسی برگزار می‌کند.

مجتمع آموزشی سوده

مجتمع آموزشی سوده در تهران قرار گرفته است. این مجتمع آموزشی خصوصی دورۀ MYP را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند.

مدرسۀ بین‌المللی تهران

مدرسۀ بین‌المللی تهران دورۀ DP را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند. ناگفته نماند این مدرسه، مدرسه‌ای خصوصی است.

منبع: