دانشگاه توبینگن یکی از دانشگاه‌های برتر آلمان است که در سال 1477 تأسیس شد و به‌عنوان دانشگاهی پیشرو و تحقیق‌محور در اروپا شناخته می‌شود. این دانشگاه در شهر توبینگن و استان بادن‌وورتمبورگ قرار دارد. بی‌شک، دانشجویان بین‌المللی با شنیدن نام این استان باید فکر تحصیل رایگان را از ذهنشان بیرون کنند؛ اما کیفیت آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه آن‌قدر درخورتوجه است که برخی از دانشجویان بین‌المللی با وجود هزینه‌ای که باید پرداخت کنند، این دانشگاه را برای تحصیل بر‌می‌گزینند. در این مقاله، با دانشگاه توبینگن بیشتر آشنا خواهیم شد.

رتبۀ دانشگاه توبینگن

همان‌طور‌که در بخش مقدمه گفتیم، دانشگاه توبینگن از‌جمله دانشگاه‌های برتر آلمان و اروپاست؛ درنتیجه در وبگاه‌های مختلف رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، جایگاه‌های ارزشمندی را ازآنِ خود کرده است. رتبۀ این دانشگاه در برخی از وبگاه‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بدین‌شرح است‌:

 • وبگاه رتبه‌بندی QS: رتبۀ 175 جهان
 • وبگاه رتبه‌بندی تایمز: رتبۀ 78 جهان
 • وبگاه رتبه‌بندی شانگهای: رتبۀ 151 تا 200 جهان

دانشکده‌های دانشگاه توبینگن

به‌طورکلی، دانشکده‌های دانشگاه توبینگن عبارت‌اند از: دانشکدۀ الهیات مربوط به پروتستان، دانشکدۀ الهیات مربوط به کاتولیک، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم پایه و مرکز الهیات اسلامی.

رشته‌های تحصیلی دانشگاه توبینگن

براساس وبگاه رتبه‌بندی شانگهای، رشته‌های دانشگاه توبینگن در مقطع کارشناسی ازاین‌قرارند:

 • کارشناسی تاریخ هنر
 • کارشناسی بیوشیمی
 • کارشناسی بیوانفورماتیک
 • کارشناسی زیست‌شناسی
 • کارشناسی الهیات کاتولیک
 • کارشناسی شیمی
 • کارشناسی باستان‌شناسی کلاسیک
 • کارشناسی علوم شناختی
 • کارشناسی زبان‌شناسی محاسباتی
 • کارشناسی علوم کامپیوتری
 • کارشناسی فرهنگ و علوم مربوط به آن
 • کارشناسی علوم زمین
 • کارشناسی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار
 • کارشناسی آموزش
 • کارشناسی مطالعات فرهنگی
 • کارشناسی قوم‌شناسی
 • کارشناسی زبان فرانسه
 • کارشناسی زبان‌شناسی عمومی
 • کارشناسی زمین‌شناسی
 • کارشناسی جغرافی
 • کارشناسی آلمانی به‌عنوان زبان دوم
 • کارشناسی مطالعات آلمانی
 • کارشناسی یونانی
 • کارشناسی تاریخ
 • کارشناسی مطالعات میان‌رشته‌ای آمریکایی
 • کارشناسی مدیریت کسب‌وکار بین‌الملل
 • کارشناسی اقتصاد بین‌الملل
 • کارشناسی ادبیات بین‌الملل
 • کارشناسی الهیات اسلامی
 • کارشناسی زبان ایتالیایی
 • کارشناسی مطالعات ژاپنی
 • کارشناسی مطالعات یهودی
 • کارشناسی زبان کره‌ای
 • کارشناسی زبان لاتین
 • کارشناسی ریاضیات
 • کارشناسی علوم کامپیوتری رسانه‌ای
 • کارشناسی مطالعات رسانه
 • کارشناسی علوم پزشکی
 • کارشناسی پزشکی مولکولی
 • کارشناسی موسیقی‌شناسی
 • کارشناسی علوم نانو
 • کارشناسی فلسفه
 • کارشناسی فیزیک
 • کارشناسی علوم سیاسی
 • کارشناسی روان‌شناسی
 • کارشناسی زبان اسکاندیناوی
 • کارشناسی مطالعات چینی

همچنین، رشته‌های این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد بدین‌شرح‌اند:

 • کارشناسی ارشد حسابداری و امورمالی
 • کارشناسی ارشد مطالعات آمریکایی
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی خاورمیانه قدیم
 • کارشناسی ارشد انسان‌شناسی (گرایش انسان‌شناسی فرهنگی و اجتماعی)
 • کارشناسی ارشد علوم زمین و محیط‌زیست کاربردی
 • کارشناسی ارشد باستان‌شناسی قرون وسطی
 • کارشناسی ارشد تاریخ هنر
 • کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک
 • کارشناسی ارشد زیست‌شناسی
 • کارشناسی ارشد تاریخ (آلمانی‌فرانسوی)
 • کارشناسی ارشد باستان‌شناسی کلاسیک
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی محاسباتی
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتری
 • کارشناسی علوم زمین
 • کارشناسی ارشد مصرشناسی
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی انگلیسی
 • کارشناسی ارشد فرهنگ و ادبیات انگلیسی
 • کارشناسی ارشد اقتصاد اروپایی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اروپایی
 • کارشناسی ارشد مطالعات میان‌فرهنگی آلمانی‌فرانسوی
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی عمومی
 • کارشناسی ارشد مدیریت عمومی
 • کارشناسی ارشد زمین‌شناسی
 • کارشناسی ارشد تاریخ ادبیات آلمانی
 • کارشناسی ارشد تاریخ (گرایش تاریخ باستان)
 • کارشناسی ارشد تاریخ (گرایش علوم کمکی تاریخی)
 • کارشناسی ارشد تاریخ (گرایش تاریخ قرون وسطی)
 • کارشناسی ارشد تاریخ (گرایش تاریخ مدرن)
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی آلمانی
 • کارشناسی ارشد جغرافی انسانی (گرایش مطالعات جهانی)
 • کارشناسی ارشد اقتصاد بین‌الملل و مطالعات آمریکایی، آسیای‌شرقی، اروپایی و خاورمیانه
 • کارشناسی ارشد اقتصاد و امورمالی بین‌الملل
 • کارشناسی ارشد ادبیات بین‌الملل
 • کارشناسی ارشد مطالعات یهودی
 • کارشناسی ارشد تئوری فرهنگی و ادبی
 • کارشناسی ارشد ریاضیات
 • کارشناسی ارشد باستان‌شناسی علمی
 • کارشناسی ارشد تحقیق‌و‌توسعه در آموزش
 • کارشناسی ارشد فیزیک
 • کارشناسی ارشد فلسفه
 • کارشناسی ارشد سیاست بین‌الملل
 • کارشناسی ارشد علوم رفتاری و نانو
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتری رسانه‌ای
 • کارشناسی ارشد مطالعات رسانه
 • کارشناسی ارشد موسیقی‌شناسی
 • کارشناسی ارشد پردازش اطلاعات عصبی

تحصیل در دانشگاه توبینگن به زبان انگلیسی

دانشگاه توبینگن برخی از رشته‌های تحصیلی خود را در مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی ارائه می‌دهد. مدرک زبان موردنیاز برای تحصیل در این رشته‌ها، مدرک انگلیسی در سطح B2 است و ارائۀ گواهی تسلط به زبان آلمانی یا داشتن مهارت در این زبان الزامی نیست. در‌ادامه، رشته‌هایی که در این دانشگاه کاملاً به زبان انگلیسی تدریس می‌شوند، به‌تفکیک نام دانشکده و مرکز آموزشی ذکر خواهیم کرد.

 • مرکز آموزشی علوم اعصاب: کارشناسی ارشد علوم اعصاب سلولی و مولکولی و کارشناسی ارشد علوم رفتاری و اعصاب و کارشناسی ارشد پردازش اطلاعات عصبی
 • دانشکدۀ علوم پایه: کارشناسی ارشد علوم زمین و محیط‌زیست کاربردی، کارشناسی ارشد اختر فیزیک و فیزیک ذرات، کارشناسی ارشد بیوشیمی و کارشناسی ارشد ریاضی فیزیک
 • دانشکدۀ پزشکی: کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی و کارشناسی ارشد فناوری پزشکی
 • دانشکدۀ علوم انسانی: کارشناسی ارشد مطالعات آمریکایی میان‌رشته‌ای، کارشناسی ارشد زبان‌شناسی محاسباتی، کارشناسی ارشد مطالعات آمریکایی، کارشناسی ارشد زبان‌شناسی انگلیسی، کارشناسی ارشد فرهنگ و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد زبان‌شناسی محاسباتی و کارشناسی ارشد انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی
 • دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی: کارشناسی ارشد جامعه و سیاست تطبیقی و خاورمیانه، کارشناسی ارشد تغییرات اجتماعی و سیاست عمومی، کارشناسی ارشد اقتصاد، کارشناسی ارشد اقتصاد و امورمالی، کارشناسی ارشد اقتصاد بین‌الملل و کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت

هزینۀ تحصیل در دانشگاه توبینگن

هزینۀ تحصیل در دانشگاه‌های استان بادن‌ووتمبورگ از سال 2017 به‌بعد، حدود ۳هزار یورو در سال تحصیلی (1،500 یورو به‌ازای هر نیمسال) است. البته برای تحصیل در دومین رشتۀ دلخواه هزینه‌ای برابر 1،300 یورو در سال تحصیلی (650 یورو به‌ازای هر نیمسال) از دانشجو دریافت خواهد شد.

شهر توبینگن

شهر توبینگن یکی از شهرهای سنتی و دانشگاهیِ آلمان است که در بخش مرکزی استان بادن‌وورتمبورگ قرار دارد. مساحت این شهر 108.1 کیلومترمربع است و جمعیتش حدوداً به 83هزار نفر می‌رسد. آب‌وهوای این شهر در تابستان معتدل و در زمستان‌ بسیار سرد به‌همراه آسمان نیمه‌ابری است. متوسط دمای هوای توبینگن در طول سال منفی 2 تا 24 درجۀ سانتی‌گراد متغیر است و دمای کمتر از منفی 9 یا بیشتر از 30 درجۀ سانتی‌گراد به‌ندرت در آن دیده می‌شود.

فصل گرم سال در شهر توبینگن از پنجم ژوئن آغاز می‌شود و تا دهم سپتامبر با متوسط دمای 20 درجۀ سانتی‌گراد در روز ادامه می‌یابد. همچنین، گرم‌ترین روز سال در این شهر سوم آگوست با حداقل دمای 14 و حداکثر دمای 24 درجۀ سانتی‌گراد است. فصل سرد سال هم از شانزدهم نوامبر تا پنجم مارس با متوسط دمای 8 درجۀ سانتی‌گراد در روز است. سردترین روز سال نیز در این شهر نهم فوریه با حداقل دمای منفی ۲ و حداکثر دمای 4 درجۀ سانتی‌گراد است. در‌ادامه، با هزینه‌های مهم زندگی در شهر توبینگن آشنا خواهیم شد که دانشجویان علاوه‌بر شهریۀ دانشگاه باید پرداخت کنند.

هزینه موادغذایی و رستوران

هزینه‌های مربوط به موادغذایی و رستوران ازجمله هزینه‌های بسیار مهمِ زندگی در شهر توبینگن است. برای مثال، هزینۀ تهیۀ غذا در رستورانی ارزان 11.25 یورو و در رستورانی با قیمت متوسط حدود 40 یورو برای دو نفر برآورد می‌شود. برای مواد‌غذایی پرمصرفی همچون شیر (یک لیتر)، نان سفید (یک قرص)، برنج سفید (یک کیلوگرم)، تخم‌مرغ (دوازده عدد)، پنیر محلی (یک کیلوگرم)، فیلۀ مرغ (یک کیلوگرم) و گوشت گاو (یک کیلوگرم) به‌ترتیب 71/0، 25/1، 2، 87/1، 7.25، 7.20 و 11.95 یورو باید پرداخت کرد. همچنین هر کیلوگرم میو‌ه‌هایی همچون سیب و موز و پرتقال و صیفی‌جاتی مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پیاز به‌ترتیب 2.10، 1.38، 1.86، 2.06، 18/1 و 1.04 یورو قیمت دارند.

هزینۀ حمل‌و‌نقل

هزینۀ حمل‌ونقل در شهر توبینگن یکی دیگر از هزینه‌های مهم برای دانشجویان محسوب می‌شود که بسته به نوع وسیلۀ حمل‌ونقل‌، متفاوت است. برای مثال، هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب 2.60 و 62.60 یوروست. افرادی که از تاکسی برای حمل‌ونقل استفاده می‌کنند، باید بدانند کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر 1.90 یورو و مبلغ ورودی تاکسی 90/2 یوروست. ناگفته نماند قیمت هر لیتر بنزین در شهر توبینگن 34/1 یورو تخمین زده می‌شود.

هزینۀ مسکن

از دیگر هزینه‌های زندگی در هر شهری، هزینۀ مسکن است که به‌نوعی اصلی‌ترین هزینه نیز به‌شمار می‌رود. این هزینه بسته به محل زندگی و متراژ مسکن متغیر است. روی‌هم‌رفته، اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر توبینگن حدود 733 یورو و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر 682.50 یورو در ماه است. همچنین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر حدود 1،264 یورو و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر 972.50 یورو برآورد می‌شود. شایان ذکر است برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر توبینگن به‌ترتیب 8،750 و 6،750 یورو باید پرداخت کرد.

هزینۀ قبوض و اینترنت

هزینۀ قبوض مربوط به آب و برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی برای آپارتمان ۸۵متری در شهر توبینگن حدود 206 یورو و هزینه اینترنت شصت مگابیت‌برثانیه یا بیشترِ نامحدود تقریباً ۲۶ یورو در ماه است.

منابع: