رشتۀ تربیت بدنی مطالعۀ علوم و اصول علمی برای درک واکنش بدن در پاسخ به فعالیت فیزیکی است و دانشجویان این رشته دانش عمیقی از فیزیولوژی پیدا می‌کنند. فیزیولوژی شاخه‌ای از علم زیست‌شناسی است که به مکانیسم‌های موجودات زنده از سلول تا تمام بدن می‌پردازد و تأثیر محیط خارجی را نیز بررسی می‌کند. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی بخش علوم ورزشی شده است که اهمیت آن را نشان می‌دهد. هر روزه افراد بیشتری در باشگاه‌های ورزشی ثبت‌نام می‌کنند و همین موضوع نیاز به کارشناس تربیت بدنی را روز‌به‌روز افزایش می‌دهد. در این مقاله برای علاقه‌مندان به تحصیل در ایتالیا، دانشگاه‌های برتر برای تحصیل تربیت بدنی در ایتالیا را معرفی می‌کنیم.

دانشگاه بولونیا

دانشگاه بولونیا برترین دانشگاه برای تحصیل تربیت بدنی در ایتالیا به‌شمار می‌آید. این دانشگاه در سال ۱۰۸۸ بنیان نهاده شد و هم‌اکنون میزبان بیش از ۶۵هزار نفر دانشجو در چهار دانشکدۀ خود است. دانشکده‌های دانشگاه بولونیا عبارت‌اند از: دانشکدۀ هنر و علوم انسانی، دانشکدۀ مهندسی، دانشکدۀ علوم پایه و دانشکدۀ پزشکی. تعدادی از رشته‌های ارائه‌شده در دانشگاه بولونیا نیز بدین شرح‌اند: کشاورزی، اقتصاد و مدیریت، آموزش، مهندسی و معماری، علوم انسانی، زبان و ادبیات، حقوق،‌ علوم سیاسی، روان‌شناسی، علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، علوم ورزشی، آمار، دام‌پزشکی، پزشکی، داروسازی و زیست‌فناوری.

دانشگاه پادوا

دومین دانشگاه برتر برای تحصیل تربیت بدنی در ایتالیا دانشگاه پادواست. این دانشگاه در سال ۱۲۲۲م تأسیس شد و درحال‌حاضر، بیش از ۴۴هزار نفر دانشجو در هشت دانشکدۀ آن مشغول تحصیل هستند. دانشکده‌های دانشگاه پادوا عبارت‌اند از: دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشکدۀ علوم کشاورزی و دام‌پزشکی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی، دانشکدۀ مهندسی و دانشکدۀ حقوق. برخی از رشته‌های انگلیسی‌زبان ارائه‌شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مذکور از‌این‌قرارند: مهندسی کامپیوتر، مهندسی کنترل سیستم، پزشکی و جراحی، زیست‌فناوری پزشکی، زیست‌فناوری داروشناسی، علوم داده، زیست‌شناسی مولکولی، فیزیک، علوم جنگل، کشاورزی پایدار، زیست‌فناوری در علوم تغذیه، مدیریت کسب‌وکار، اقتصاد و امورمالی.

دانشگاه ترنتو

دانشگاه ترنتو یکی دیگر از دانشگاه‌های برتر برای تحصیل تربیت بدنی در ایتالیا است. این دانشگاه در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد و هم‌اکنون، بیش از شانزده‌هزار نفر دانشجو در یازده دپارتمان آن مشغول تحصیل هستند. این دپارتمان‌ها عبارت‌اند از: زیست‌شناسی، مهندسی عمران و مکانیک، اقتصاد و مدیریت، حقوق، علوم انسانی، مهندسی صنایع، مهندسی اطلاعات و علوم کامپیوتر، ریاضی، فیزیک، روان‌شناسی و علوم ادراکی و جامعه‌شناسی. برخی از رشته‌های انگلیسی‌زبان ارائه‌شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ترنتو ‌از‌این‌قرارند: زیست‌فناوری مولکولی و سلولی، زیست‌شناسی کمی و محاسباتی، علوم شناختی، علوم داده، مدیریت بین‌الملل، مدیریت خلاقیت و نوآوری، مطالعات کسب‌وکار، اقتصاد، مهندسی انرژی، هواشناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی اطلاعات و ارتباطات، مهندسی مکاترونیک و مهندسی مواد و ریاضی.

دانشگاه ترنتو


دانشگاه میلان

دانشگاه میلان نیز ازجمله دانشگاه‌های برتر برای تحصیل تربیت بدنی در ایتالیا محسوب می‌شود. این دانشگاه سال ۱۹۲۴ بنیان نهاده شد و امروزه، بیش از ۶۱هزار نفر دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند. دانشکده‌های این دانشگاه بدین‌شرح‌اند: دانشکدۀ کشاورزی و علوم غذایی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشکدۀ علوم و فناوری، دانشکدۀ دام‌پزشکی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشکدۀ زبان و ارتباطات، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ پزشکی و دانشکدۀ داروسازی. تعدادی از رشته‌های انگلیسی‌زبان ارائه‌شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه میلان عبارت‌اند از: روابط بین‌الملل، علوم داده و اقتصاد، علوم کامپیوتر، شیمی صنعتی، محیط‌زیست و اقتصاد غذایی، گیاه‌شناسی، زیست‌فناوری اقتصادی، توسعۀ پایدار، علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و علوم سیاسی، علوم رفتارشناختی، زیست‌فناوری پزشکی و زیست‌فناوری مولکولی.

دانشگاه باری

آخرین نام در فهرست دانشگاه‌های برتر برای تحصیل تربیت بدنی در ایتالیا دانشگاه باری است. این دانشگاه در سال ۱۹۲۵ آغاز به کار کرد و درحال‌حاضر، از بیش از ۴۹هزار نفر دانشجو در سیزده دانشکدۀ خود میزبانی می‌کند. این دانشکده‌ها ازاین‌قرارند: دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشکدۀ هنر و فلسفه، دانشکدۀ علوم زیست‌فناوری، دانشکدۀ مطالعات ارتباطات، دانشکدۀ اقتصاد، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشکدۀ زبان‌های خارجی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ ریاضی و فیزیک، دانشکدۀ پزشکی و جراحی، دانشکدۀ داروسازی، دانشکدۀ علوم سیاسی و دانشکدۀ دام‌پزشکی. گفتنی است کارشناسی ارشد بازاریابی و کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و کارشناسی ارشد فیزیک شماری از دوره‌های انگلیسی‌زبان ارائه‌شده در دانشگاه باری هستند.

منبع: