دولت کانادا برنامۀ مهاجرتی خود برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را اعلام کرده است. براساس این برنامه، کشور کانادا در بازۀ زمانی یادشده به بیش از یک‌میلیون نفر اقامت دائم اعطا خواهد کرد: درحدود ۳۴۱هزار اقامت دائم در سال ۲۰۲۰ و تقریباً ۳۵۱هزار اقامت دائم در سال ۲۰۲۱ و نزدیک به ۳۶۱هزار اقامت دائم در سال ۲۰۲۲. با‌توجه‌به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های جدید به‌وجودآمده در زمینه‌های مهاجرت و رفت‌و‌آمد‌، سعی شده تا در  برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ مشکلات برای علاقه‌مندان به تحصیل در کانادا و دیگر مهاجران به حداقل برسد و در امور مهاجرتی‌شان مشکلی ایجاد نشود.

مهاجران درحدود سه‌چهارم از رشد جمعیتی کانادا را تشکیل می‌دهند و ورود آنان به کانادا تأثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد کانادا می‌گذارد. کشور کانادا هر چند سال یک بار برنامه‌ای مهاجرتی ارائه می‌دهد تا نیاز خود به مهاجران را ارزیابی و برای پذیرش مهاجران جدید برنامه‌ریزی کند. با‌توجه‌به مشکلات اقتصادی‌ای که تمام کشور‌های دنیا براثر شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند، در برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲  توجه بسیار بیشتری به پذیرش مهاجران معطوف شده است. این کشور در برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت خود قصد دارد با پذیرش مهاجران، رشد اقتصادی را افزایش دهد و نیروی کار موردنیازش را تأمین کند.

از میان یک‌میلیون اقامت دائم یادشده، بیش از ۵۰درصد به مهاجرانی تعلق می‌گیرد که از‌طریق برنامه‌های اکسپرس انتری (‌مانند برنامۀ نیروی متخصص فدرال یا تجربۀ کانادایی) برای دریافت اقامت اقدام می‌کنند. به‌دلیل افزایش اهمیت استان‌ها و جوامع محلی در اقتصاد کانادا، متقاضیان مهاجرت به کانادا پیگیر اخبار برنامه‌های نامزدی استانی (PNP) و دیگر برنامه‌های محلی و کوچک‌تر از اکسپرس انتری نیز هستند. این امر نشان‌دهندۀ اهمیت حضور مهاجران در برنامه‌های استانی کاناداست. در برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، برای پذیرش همسر و خانوادۀ افراد مقیم در کانادا از‌طریق مهاجرت خانوادگی نیز بیش از ۲۷۰هزار نفر ظرفیت تعیین شده است و ظرفیت پذیرش پناهجویان در سه سال آتی حدوداً به ۱۵۰هزار نفر خواهد رسید.

تأثیر برنامه مهاجرتی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بر دانشجویان

به‌طور‌کلی، برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به‌نفع دانشجویان خواهد بود. دولت کانادا برای رشد اقتصادی‌اش قصد دارد مهاجران بیشتری بپذیرد؛ به‌همین‌دلیل، پیش‌بینی می‌شود تعداد ویزاهای دانشجویی برای متقاضیان تحصیل در کشور کانادا افزایش پیدا کند. دانشجویانی که در کانادا تحصیل می‌کنند، یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین نیروی کار در کانادا هستند. ازآنجاکه این دانشجویان در کشور کانادا تحصیل کرده‌اند، بر دیگر مهاجران برتری دارند و یکی از اهداف اصلی کشور کانادا برای جذب مهاجر هستند.

همان‌طور‌که مشخص است، تأثیرات ورود مهاجران به کشور کانادا بسیار مثبت است و کشور کانادا قصد دارد در سال‌های آینده، مهاجران بیشتری بپذیرد. ازاین‌رو، دانشجویان بین‌المللی که قصد دارند به کانادا مهاجرت کنند، در سه سال آینده، بخت بیشتری برای مهاجرت به کانادا خواهند داشت.منبع: