یکی از موضوع‌های بسیار مهم در فرایند دریافت پذیرش، بارگذاری مقاله‌هاست. به‌طورکلی، مقاله متنی است که با هدف اطلاع‌رسانی (متقاعد‌کردن) خواننده نوشته می‌شود. انواع مقاله آکادمیک عبارت‌اند از: توصیفی (Descriptive)، تحلیلی ((Analytical، متقاعدکننده (Persuasive) و نقادانه (Critical). هرکدام از این مقاله‌ها به زبان و لحن خاص نوشتن نیاز دارند؛ زیرا هدف و ویژگی هریک متفاوت است. در این مقاله، با انواع مقاله آکادمیک و سابمیت مقاله بیشتر آشنا می‌شویم.

توصیفی (Descriptive)

مقاله توصیفی (Descriptive) ساده‌ترین نوع مقاله آکادمیک محسوب می‌شود و همان‌طورکه از نامش پیداست، حقایق یا اطلاعاتی ارائه می‌کند. ازجمله مثال‌های مناسب برای این نوع مقاله، خلاصه‌ای از مقاله یا گزارش نتایج آزما‌یش است. دستورالعمل‌های مختلفی برای نوشتن مقاله توصیفی وجود دارد؛ مانند شناسایی‌کردن، گزارش‌دادن، خلاصه‌کردن و تعریف‌کردن.

تحلیلی (Analytical)

تحلیلی (Analytical)

یکی دیگر از انواع مقاله‌ آکادمیک مقاله تحلیلی ((Analytical است. مقاله تحلیلی، مقاله توصیفی را نیز شامل می‌شود؛ اما علاوه‌بر‌آن، باید حقایق و اطلاعات را در گروه‌ها، دسته‌بندی‌ها، بخش‌ها و انواع مختلفی جای دهید. در مقاله تحلیلی، اگر در حال مقایسۀ دو نظریه هستید، ممکن است مقایسه‌تان را به چندین بخش تقسیم کنید؛ مثلاً می‌گویید تئوری مدنظر چقدر با محیط اجتماعی یا یادگیری زبان در ارتباط است و چگونه هرکدام از این نظریه‌ها عملی خواهند شد. برای نوشتن مقاله تحلیلی این کارها را باید انجام دهید‌: تجزیه‌وتحلیل، مقایسۀ شباهت‌ها و تفاوت‌ها، ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف و سنجش. دانشجویان برای اینکه بتوانند نوشته‌هایشان را بیشتر تحلیلی کنند، از این راهکارها باید استفاده کنند:

  • زمان زیادی برای داشتن متنی جذاب و مطلوب برنامه‌ریزی کنید. برای این کار تراوش‌های ذهنی (Brainstorming) دربارۀ حقیقت یا ایده‌ای خاص را می‌توانید یادداشت کنید. با این روش ایده‌ها را باتوجه‌به الگوها، بخش‌های مختلف، شباهت‌ها و تفاوت‌ها، با استفاده از رنگ‌بندی‌های مختلف و نمودارهای درختی یا جدول در انواع مختلفی می‌توانید گروه‌بندی کنید.
  • برای روابط و گروه و دسته‌بندی‌هایی که در مقاله می‌نویسید، اسم بگذارید؛ مثلاً بخش مزایا و معایب.
  • ساختار مقاله‌تان را به‌گونه‌ای ترتیب دهید که برای خواننده واضح باشد. بهتر است این کار را با استفاده از بخش مقدمۀ مقاله و Topic Sentence‌ انجام دهید. Topic Sentence جمله‌ای است که دربارۀ پاراگراف پیش رو توضیحی کلی می‌دهد.

متقاعدکننده (Persuasive)

یکی دیگر از مقاله‌های آکادمیک مقاله‌ متقاعدکننده (Persuasive) است. برای نوشتن مقاله‌ آکادمیک چند پله فراتر از مقاله‌های تحلیلی باید رفت؛ زیرا این نوع مقاله‌علاوه‌بر داشتن تمام ویژگی‌های مقاله‌ تحلیلی مانند ارائۀ اطلاعات و سازمان‌دهی مجدد اطلاعات، دیدگاه شخص نویسنده را نیز شامل می‌شود. در مقاله‌های آکادمیک، دیدگاه ممکن است استدلال، برهان، توصیه، تفسیر، فهم موضوع و ارزیابی کار دیگران را دربر گیرد. در چنین مقاله‌هایی، نویسنده هر ادعایی داشته باشد، با آوردن گواه و مثال آن را باید ثابت کند.

برای نوشتن مقاله متقاعدکننده این کارها را باید انجام دهید: استدلال، ارزیابی، بحث‌کردن، بیان ایده و پیدا‌کردن جایگاهی خاص در ذهن خواننده. یکی دیگر از نکته‌های مهم این است که برای داشتن مقاله جذاب متقاعدکننده، دیدگاه‌های برخی از محققان را باید بخوانید و آن ایده‌ای را استفاده کنید که به نظرتان متقاعدکننده‌تر است یا برای ارائۀ اطلاعات الگویی در نظر بگیرید و ایده‌ها و حقیقت‌هایی که می‌خواهید مطرح کنید، با فرد دیگری نیز در میان بگذارید و از دیدگاه او باخبر شوید. نویسنده برای بهبود سطح استدلالش این کارها را می‌تواند انجام دهد:

  • دلایل مختلف را برای دیدگاهش فهرست کند.
  • از راه‌های گوناگون برای حمایت از دیدگاهش استفاده کند.
  • شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاهش را با دیدگاه دیگران بررسی کند.
  • دیدگاهش دربارۀ موضوعی خاص را به چند بخش تقسیم کند.

نقادانه (Critical)

مقاله‌ نقادانه (Critical) یکی دیگر از انواع مقاله آکادمیک به‌حساب می‌آید که بیشتر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رایج است. این مقاله‌ علاوه‌بر داشتن همۀ ویژگی‌های مقاله متقاعدکننده، حداقل یک دیدگاه دیگر را نیز در متن مقاله وارد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف مقاله متقاعدکننده که نویسنده باید دیدگاه شخصی‌اش را به موضوع خاصی داشته باشد، مقاله نقادانه از نویسنده می‌خواهد حداقل دو دیدگاه را در مقاله مدنظر قرار دهد. به‌عنوان، مثال ممکن است نویسنده در چنین مقاله‌هایی استدلال یا تفسیر محققی را توضیح دهد و درادامه قوت‌های آن را ارزیابی کند و سپس، تفسیرش را توضیح دهد. نقد، مباحثه، مخالفت با دیدگاهی خاص و ارزیابی‌کردن ازجمله کارهایی است که در نوشتن مقاله نقادانه باید انجام دهید. افزون‌براین، در مقاله نقادانه مطلوب به این نکته‌ها باید توجه کنید:

  • خلاصه‌سازی دقیق موضوع در حال بحث
  • داشتن دیدگاه دربارۀ آن موضوع
  • آوردن گواه و مثال برای حمایت از ایدۀ خود
سابمیت مقاله به مجله

سابمیت مقاله در مجله‌های معتبر و تخصصی به دو روش «آنلاین» و «ایمیل» امکان‌پذیر است که هر دو به نوع و کیفیت مجله بستگی دارد. روش ارسال مقاله دال بر معتبر بودن یا نبودن مجله نخواهد بود. روش سابمیت آنلاین (Online Submission) یا «پنل کاربری» به‌مراتب جدیدتر است و بیشترِ مجله‌‌های معتبر از آن استفاده می‌کنند. روش ارسال مقاله ازطریق ایمیل معمولاً محدودیت‌های کمتری برای اصلاح و تغییر مقاله و اسامی دارد؛ ولی این کار در روش آنلاین کمی دشوارتر و گاه نشدنی است. روش سابمیت آنلاین نیز از مجله‌ای به مجلۀ دیگر متفاوت و ممکن است مدت زمان سابمیت مقاله با این روش برای مجله‌ای دَه دقیقه و برای مجلۀ دیگر حتی چندین ساعت طول بکشد.

قبل از سابمیت مقاله، بهتر است به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید که معمولاً در منو Instruction For Author قرار دارد. در این قسمت، تمامی نکته‌های مربوط به فرمت‌، تعداد واژه‌های چکیده، توضیحات مربوط به جدول و شکل‌ها و... آورده شده است که آن‌ها را باید رعایت کنید. این کار ضمن صرفه‌جویی در زمان (روند داوری سریع‌تر)، باعث افزایش احتمال پذیرش مقاله‌تان درمقایسه‌با دیگر مقاله‌های هم‌سطح خواهد شد. نکتۀ مهم دیگر اینکه قبل از پذیرش مقاله، بهتر است به پارافریز و ویرایش نیتیو مقاله‌تان شامل ویراستاری متن مقاله به‌دست یک یا دو ویراستار با‌تجربۀ انگلیسی‌زبان توجه کنید؛ زیرا این کار تأثیر بسزایی بر افزایش بخت پذیرش مقاله‌تان خواهند گذاشت.

سابمیت ازطریق ایمیل

سابمیت مقاله ازطریق ایمیل تقریباً ساده‌ترین روش برای ارسال درخواست به مجله است. با این روش، درخواستتان را با سردبیر مجله می‌توانید در میان بگذارید و فایل مقاله را به ایمیل پیوست کنید و به‌همراه ایمیل بفرستید. بعد از ارسال ایمیل، باید منتظر نتیجه و نامۀ سردبیر بمانید. در‌ادامه، نمونه‌ای از ارسال ایمیل به سردبیر را مشاهده خواهیم کرد:

Dear Editor,

I am pleased to submit the attached manuscript to —– for possible publication.

If would be possible please inform me about its status ASAP (As soon as possible)

سابمیت ازطریق پنل کاربری

پنل کاربری و سیستم مکانیزۀ مدنظر هر مجله برای ارسال فایل متفاوت است و قانون یا روش کلی وجود ندارد که بتوان درباره‌اش توضیح داد؛ اما به‌طورکلی، ایمیل، نام نویسنده (نویسندگان)، اطلاعات دقیق و کامل نویسنده مسئول را باید وارد و فایل مقاله را پیوست کنید. در این روش، در سریع‌ترین زمان ممکن فرایند پذیرش مقاله را می‌توان پیگیری کرد و از زمان پذیرش و چاپ آن مطلع شد.

گفتنی است هیچ‌کدام از روش‌های توضیح‌داده‌شده پذیرفته‌شدن مقاله را تضمین نمی‌کند. درحقیقت، فقط مقاله‌تان را با موفقیت در مجلۀ مدنظر ثبت خواهید کرد و پس از طی مراحل داوری، نتیجه به شما اعلام خواهد شد.

منبع: