علاوه بر تحصیل در کانادا، برنامه‌های مختلفی برای مهاجرت به این کشور وجود دارد که به برنامه‌های ورود سریع یا همان اکسپرس اینتری معروف هستند. دولت کانادا سعی دارد با استفاده از این برنامه‌ها نیروی کار ماهر مورد نیاز خود را از کشور‌های دیگر جذب کند. برنامه ورود سریع کانادا بر اساس امتیاز‌دهی کار می‌کند. افراد با توجه به سطح تخصص و تجربه کاری، سن، تحصیلات و فاکتور‌های دیگر امتیاز‌دهی می‌شوند و بر اساس امتیازی که افراد دریافت کرده‌اند، به آنها اجازه مهاجرت به کانادا داده می‌شود. در ادامه بیشتر درمورد سیستم امتیاز مهاجرت به کانادا یا همان CRS  صحبت می‌کنیم.

روش کار سیستم امتیاز مهاجرت به کانادا

سیستم امتیاز‌دهی مهاجرت به کانادا به این صورت است که از دو بخش امتیازات اصلی و امتیازات اضافی تشکیل می‌شود. حداکثر امتیاز هر بخش ۶۰۰ است و امتیاز نهایی حاصل جمع این دو بخش و حداکثر ۱۲۰۰ امتیاز است.

بخش امتیازات اصلی شامل فاکتور‌های زیر است:

  • مهارت‌ها و تجربیات
  • امتیازات مربوط به سن، تحصیلات، سابقه کار و سطح زبان
  • امتیازات مربوط به همسر مانند مهارت زبان و تحصیلات همسر
  • امتیازات ترکیبی

بخش امتیازات اضافی شامل فاکتور‌های زیر است:

  • مدرک تحصیلی از کانادا
  • پیشنهاد کار معتبر
  • برادر یا خواهر ساکن کانادا با اقامت دائم
  • مهارت زبان فرانسه

در ادامه نحوه امتیاز‌دهی هر بخش را توضیح می‌دهیم:

سن همراه با همسر (حداکثر 100 امتیاز) بدون همسر (حداکثر 110 امتیاز)
17 به پائین 0 0
18 90 99
19 95 105
20 تا 29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45 به بالا 0 0

همانطور که مشاهده می‌کنید بیشترین امتیاز مربوط به سنین بین ۲۰ تا ۲۹ سال است و افرادی که ۴۵ سال به بالا دارند از این بخش هیچ امتیازی دریافت نمی‌کنند.


امتیاز مربوط به تحصیلات

سطح تحصیلات همراه با همسر (حداکثر 140 امتیاز) بدون همسر (حداکثر 150 امتیاز)
کمتر از دبیرستان 0 0
دیپلم دبیرستان 28 30
مدرک یک ساله فنی و حرفه‌ای 84 90
مدرک دو ساله فوق دیپلم 91 98
مدرک کارشناسی 112 120
دو مدرک یا بیشتر که حداقل یکی ازمدارک کارشناسی باشد. 119 128
مدرک کارشناسی ارشد یا مدارک تخصصیمثل پزشکی عمومی و دندانپزشکی 126 135
مدرک دکتری 140 150

امتیاز مربوط به مدرک زبان

در این بخش امتیازی که به افراد داده می‌شود بر اساس معیار زبان کانادایی یا همان CLB است. معیار زبان کانادایی قابل تبدیل به آیلتس است. پس ابتدا جدول تبدیل ‌CLB  به آیلتس و سپس جدول امتیاز‌دهی بر اساس مهارت زبان را مشاهده می‌کنید:


جدول تبدیل ‌CLB  به آیلتس

نمره CLB Listening Reading Writing Speaking
CLB 1 1 1 1 1
CLB 2 2 1.5 2 2
CLB 3 3.5 2.5 3 3
CLB 4 4.5 3.5 4 4
CLB 5 5 4 5 5
CLB 6 5.5 5 5.5 5.5
CLB 7 6 6 6 6
CLB 8 7.5 6.5 6.5 6.5
CLB 9 8 7 7 7
CLB 10 8.5 8 7.5 7.5
CLB 11 9 8.5 8 8
CLB 12 9 9 9 9


جدول امتیاز‌دهی بر اساس مهارت زبان

این جدول بر اساس هر مهارت زبان به صورت جداگانه محاسبه می‌شود و امتیاز نهایی حاصل جمع امتیازات تک تک مهارت‌های زبان است:

سطح هر مهارت زبان بر اساس CLB همراه با همسر (حداکثر مجموع امتیازات 128) بدون همسر
کمتر از CLB 4 0 0
CLB 4 و CLB 5 6 6
CLB 6 8 9
CLB 7 16 17
CLB 8 22 33
CLB 9 29 31
CLB 10 به بالا 32 34


امتیازات مربوط به بخش سابقه کار در کانادا

در این بخش بر اساس میزان سابقه کار افراد در کانادا امتیازاتی به آنها تعلق می‌گیرد که به شرح زیر است:

سابقه کار در کانادا همراه با همسر (حداکثر 70 امتیاز) بدون همسر (حداکثر 80 امتیاز)
کمتر از یک سال 0 0
1 سال 35 40
2 سال 46 53
3 سال 56 64
4 سال 63 72
5 سال به بالا 70 80

همانطور که مشاهده می‌کنید امتیازات مربوط به سابقه کار در داخل کانادا بسیار بالا است و همین موضوع نشان‌دهنده این است که داشتن سابقه کار در داخل کانادا برای گرفتن اقامت کانادا و مهاجرت به این کشور چقدر مهم است.


امتیازات مربوط به تحصیلات همسر

سطح تحصیلات امتیاز دریافتی (حداکثر 10 امتیاز)
کمتر از دبیرستان 0
دیپلم دبیرستان 2
مدرک یک ساله فنی و حرفه‌ای 6
مدرک دو ساله فوق دیپلم 7
مدرک کارشناسی 8
دو مدرک یا بیشتر که حداقل یکی ازمدارک کارشناسی باشد. 9
مدرک کارشناسی ارشد یا مدارک تخصصیمثل پزشکی عمومی و دندانپزشکی 10
مدرک دکتری 10


امتیازات مربوط به سطح زبان همسر

سطج هر مهارت بر اساس CLB امتیاز دریافتی (حداکثر 5 امتیاز برای هر مهارت زبان)
CLB 4 و کمتر 0
CLB 6 و CLB 5 1
CLB 8 و CLB 7 3
CLB 9 و بالاتر 5


امتیازات مربوط به سابقه کار همسر

سابقه کار همسر در کانادا امتیاز دریافتی (حداکثر 10 امتیاز)
کمتر از یکسال 0
1 سال 5
2 سال 7
3 سال 8
4 سال 9
5 سال به بالا 10


امتیازات ترکیبی تحصیلات و سطح زبان

سطح تحصیلات همراه با مدرک زبان CLB 7 به بالا امتیاز برای CLB 7 تا CLB 9 (حداکثر 25 امتیاز) امتیاز برای CLB 9 به بالا (حداکثر 50 امتیاز)
دیپلم دبیرستان به پائین 0 0
مدرک دانشگاهی یک ساله به بالا 13 25
دو مدرک یا بیشتر که حداقل یکی از مدارک کارشناسی باشد. 25 50
دو مدرک یا بیشتر که حداقل یکی از مدارک کارشناسی باشد. 25 50
مدرک دکتری 25 50


امتیازات ترکیبی تحصیلات و سابقه کار در کانادا

سطح تحصیلات همراه با سابقه کار در کانادا امتیاز برای 1 سال سابقه کار در کانادا (حداکثر 25 امتیاز) امتیاز برای 2 سال و بیشتر سابقه کار در کانادا (حداکثر 50 امتیاز)
دیپلم دبیرستان به پائین 0 0
مدرک دانشگاهی یک ساله به بالا 13 25
دو مدرک یا بیشتر که حداقل یکی از مدارک کارشناسی باشد. 25 50
مدرک کارشناسی ارشد یا مدارک تخصصیمثل پزشکی عمومی و دندانپزشکی 25 50
مثل پزشکی عمومی و دندانپزشکی
مدرک دکتری 25 50


امتیازات ترکیبی برای سابقه کار خارج از کانادا و سطح زبان

میزان سابقه کار خارج از کانادا امتیاز برای CLB 7 تا CLB 9 (حداکثر 25 امتیاز) امتیاز برای CLB 9 به بالا (حداکثر 50 امتیاز)
بدون سابقه کار 0 0
1 یا 2 سال سابقه کار خارج از کانادا 13 25
سابقه کار 3 سال و یا بیشتر در خارج از کانادا 25 50


امتیازات ترکیبی برای سابقه کار داخل و خارج از کانادا

میزان سابقه کار خارج از کانادا امتیاز برای 1 سال سابقه کار در کانادا (حداکثر 25 امتیاز) امتیاز برای 2 سال و بیشتر سابقه کار در کانادا (حداکثر 50 امتیاز)
بدون سابقه کار 0 0
1 یا 2 سال سابقه کار خارج از کانادا 13 25
سابقه کار 3 سال و یا بیشتر در خارج از کانادا 25 50


امتیازات بخش اضافی

فاکتورهای امتیازات اضافی امتیازات (حداکثر 600 امتیاز)
برادر یا خواهری که اقامت دائم یا شهروندی کانادا دارد. 15
امتیاز NCLC 7 به بالا برای زبان فرانسه بدون مدرک زبان انگلیسی 15
امتیاز NCLC 7 به بالا برای زبان فرانسه همراه با مدرک زبان انگلیسیCLB 5 به بالا 30
1 یا 2 سال تحصیلات دانشگاهی در کانادا 15
3 سال به بالا تحصیلات دانشگاهی در کانادا 30
پیشنهاد کار مدیریتی (NOC 00) 200
پیشنهاد کار تخصصی یا فنی (NOC 0, A OR B) 50
شرکت در برنامه‌های استانی (PROVINCIAL OR TERRITORIAL NOMINATION) 600


تمامی امتیازاتی که افراد در این بخش‌ها دریافت کرده‌اند، با هم جمع می‌شود و حاصل، امتیاز نهایی متقاضی را تشکیل می‌دهد. همانطور که مشاهده کردید، فاکتور‌های زیادی برای محاسبه امتیاز متقاضیان وجود دارد و به همین دلیل امکان دارد، افراد هنگام محاسبه امتیاز خود دچار اشتباه شوند. برای جلوگیری از این اشتباهات، اداره مهاجرت کانادا در قسمتی از سایت خود، بخشی را تحت عنوان ماشین حساب امتیازات مهاجرتی در اختیار کاربران قرار داده است. افراد می‌توانند با مراجعه به این آدرس https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp و پاسخ دادن به تعدادی سوال، به راحتی امتیاز خود را برای مهاجرت به کانادا مشاهده کنند.

برای کسب اطلاعات درباره ی شرایط اخذ ویزای تحصیلی کانادا می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

منبع: