وزارت مهاجرت دولت استانی کبک (MIFI) اعلام کرده است فرایند بررسی درخواست گواهی CAQ (گواهی پذیرش کبک) را ادامه خواهد داد. گفتنی است این فرایند چندی پیش در بعضی از مؤسسه‌های آموزشی تعلیق شده بود. ۳۰دسامبر۲۰۲۰، وزارت مهاجرت استان کبک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد دَه کالج خصوصی این استان فرایند بررسی درخواست گواهی CAQ را تعلیق کرده‌اند. افرادی که قصد دارند در استان کبک تحصیل کنند، معمولاً همراه با اِستادی پرمیت (Study Permit) یا مجوز تحصیل گواهی CAQ نیز باید دریافت کنند.

وزارت مهاجرت کبک گفته است تعلیق موقت بررسی درخواست‌ها و صدور گواهی CAQ تا ۱آوریل۲۰۲۱ برای دانشجویان بین‌المللی این دَه مؤسسۀ آموزشیِ در حال بررسی بهنفع عموم است. تعدادی از مؤسسه‌های آموزشی تأییدشده (DLI) که از این تصمیم متأثر شده بودند، ازجمله Canada College و CDI و Montréal Campus of Cégep de la Gaspésie et des Îles در دادگاه عالی کبک درخواست تجدیدنظر کردند و موفق شدند دستور قانونی علیه این سیاست را دریافت کنند. DLIها مؤسسه‌های آموزشی هستند که دولت کبک آن‌ها را برای میزبانی از دانشجویان بین‌المللی تأیید کرده است.

۱۱ژانویه۲۰۲۱، دادگاه عالی کبک این تصمیم را اعلام کرد؛ تصمیمی که در آن گفته شده است: «بی‌اعتمادی وزارت مهاجرت به این دوره‌های تحصیلی غیرموجه نیست؛ اما تعلیق بررسی درخواست‌ها باعث ناراحتی دانشجویانی می‌شود که برای تحصیل در زمستانِ پیش رو در استان کبک برنامه‌ریزی کرده‌اند.» دادگاه به وزارت مهاجرت کبک نیز دستور داده است به بررسی درخواست‌های صدور و تمدید گواهی CAQ ادامه دهد.

این تصمیم دادگاه بدین‌معنی است هزاران دانشجویی که تاکنون نمی‌توانستند اِستادی پرمیت خود را دریافت کنند، حالا می‌توانند تحصیل در کبک در ماه‌های آینده را دوباره آغاز کنند. هر دانشجویی که قصد داشته باشد در کبک تحصیل کند، ابتدا یک دورۀ تحصیلی و مؤسسۀ آموزشی تأییدشده را باید انتخاب کند و سپس از دانشگاه مدنظرش گواهی پذیرش بگیرد. پس از دریافت گواهی پذیرش، دانشجو برای گرفتن گواهی CAQ باید درخواست دهد. این گواهی برای دوره‌های آموزشی طولانی‌تر از شش ماه صادر می‌شود.منبع: