آزمون سلپیپ یا همان آزمون CELPIP یکی دیگر از آزمون‌هایی است که مهارت انگلیسی افرادی که تمایل به  تحصیل در کانادا یا مهاجرت به این کشور را دارند مورد سنجش قرار می‌دهد. آزمون سلپیپ که مورد پذیرش دولت کانادا بوده و افراد را برای اهداف مهاجرتی نیز آماده می‌کند به داوطلبین این امکان را می‌دهد که توانایی و عملکرد خود را در زمینه زبان انگلیسی نشان دهند. آزمون CELPIP از طرق مختلف  توانایی انگلیسی افراد را می‌سنجد. برای مثال نحوه برقراری ارتباط با همکاران و دوستان، میزان فهم اخبار و متن‌های نوشتاری و پاسخ به این متون را مورد سنجش قرار می‌دهد. افرادی که تمایل به گذراندن آزمون سلپیپ دارند باید با اطلاعاتی درباره این آزمون نیز آشنا شوند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

انواع آزمون سلپیپ

این آزمون که توسط اداره مهاجرت،شهروندی و پناهندگی کانادا (IRCC) طراحی شده است به ۲ نوع تقسیم می‌شود که عبارت است از: آزمون سلپیپ جنرال و آزمون سلپیپ جنرال LS و با اهداف مختلفی برگزار می‌شوند. آزمون جنرال با هدف سنجش توانایی زبان انگلیسی داوطلبینی که قصد اقامت دائم در کانادا را دارند و آزمون جنرال LS به منظور سنجش توانایی شنیداری و مکالمه برای شهروندی کانادا طراحی شده است.

ساختار آزمون سلپیپ

سلپیپ آزمونی کامپیوتری است که توسط بسیاری از مؤسسات آموزشی در کانادا مورد پذیرش قرار می‌گیرد. آزمون سلپیپ به طور کلی به ۲ نوع تقسیم می‌شود که عبارتند از: آزمون سلپیپ جنرال و آزمون سلپیپ جنرال LS. آزمون سلپیپ جنرال شامل بخش‌های شنیداری، خواندن، نوشتاری و مکالمه بوده و سلپیپ جنرال LS تنها شامل بخش‌های شنیداری و مکالمه است که در ادامه به اطلاعات بیشتری درباره بخش‌های مختلف این آزمون می‌پردازیم.

بخش شنیداری

قسمت شنیداری این آزمون به ۶ بخش تقسیم می‌شود که هر بخش از این قسمت نیز به موضوعات متنوعی اختصاص داده شده است. زمان اختصاص یافته به این بخش نیز ۴۷ الی ۵۵ دقیقه (با احتساب زمان مربوط به خواندن دستورالعمل) است. در ادامه به اطلاعات بیشتری درباره بخش‌های مختلف قسمت شنیداری می‌پردازیم.

 • بخش اول: داوطلبین در این بخش به ۳ پادکست صوتی گوش می‌دهند که هرکدام از آنها به مدت ۱ الی ۱.۵ دقیقه به طول می‌انجامد. سؤالات مربوط به این بخش نیز ۸ عدد است.
 • بخش دوم: این بخش از قسمت شنیداری شامل ۱ پادکست صوتی است که تنها ۱.۵ الی ۲ دقیقه به طول می‌انجامد. پادکست مربوط به این بخش نیز مربوط به گفتگویی روزمره است. سؤالات این بخش نیز ۵ عدد است.
 • بخش سوم: داوطلبین در بخش سوم آزمون با یک پادکست صوتی و ۶ سؤال مواجه می‌شوند. زمان اختصاص یافته به این بخش نیز ۲ الی ۲.۵ دقیقه است.
 • بخش چهارم: داوطلبین در این بخش نیز به یک پادکست صوتی مربوط به موضوعی خبری گوش می‌دهند که این پادکست تنها به مدت ۱.۵ دقیقه به طول می‌انجامد. سؤالات مربوط به این بخش نیز ۵ عدد است.
 • بخش پنجم: داوطلبین در این بخش از قسمت شنیداری با کلیپی تصویری مواجه شده که به مدت ۱.۵ الی ۲ دقیقه به طول می‌انجامد. سؤالات مربوط به این بخش نیز ۸ عدد است.
 • بخش ششم: در بخش انتهایی قسمت شنیداری داوطلبین مجدداً با پادکستی صوتی مواجه می‌شوند. این پادکست مربوط به ایده‌های و نظریات افراد مختلف بوده و به مدت ۳ دقیقه به طول می‌انجاد. سؤالات این بخش نیز ۶ عدد است.

بخش خواندن

قسمت خواندن از این آزمون شامل ۴ بخش است که هرکدام از این بخش‌ها سؤالات متنوعی را شامل می‌شوند. زمان کلی اختصاص یافته به بخش خواندن نیز ۵۵ الی ۶۰ دقیقه (با احتساب زمان مربوط به خواندن دستورالعمل) است. در ادامه به اطلاعاتی بیشتری درباره بخش‌های مختلف قسمت خواندن می‌پردازیم.

 • بخش اول: داوطلبین در اولین بخش از قسمتِ خواندنِ آزمون سلپیپ با دو نوع سؤال مواجه می‌شوند که یکی از آنها سؤلات تستی و دیگری تکمیل پاسخِ یک ایمیل ناتمام است. سؤالات مربوط به این بخش نیز ۱۱ عدد است. همچنین زمان اختصاص یافت به بخش اولِ قسمت خواندن آزمون سلپیپ ۱۱ دقیقه است.
 • بخش دوم: بخش دوم از این قسمت نیز شامل ۸ سؤال است. داوطلبین مجدداً باید به سؤالاتی تستی پاسخ داده و پاسخ یک ایمیل ناتمام را تکمیل کنند. زمان اختصاص یافته به این بخش نیز ۹ دقیقه است.
 • بخش سوم: داوطلبین در این بخش از قسمت خواندن باید پاراگرافی که شامل اطلاعات داده شده است را پر کنند. تعداد سؤالات این بخش ۹ عدد و زمان این بخش نیز ۱۰ دقیقه است.
 • بخش چهارم: بخش نهایی از قسمت خواندن آزمون سلپیپ نیز شامل سؤالات تستی و تکمیل نظر یک خواننده (reader’s comment) است. سؤالات این بخش ۱۰ عدد و زمان اختصاص یافته به این بخش نیز ۱۳ دقیقه است.

بخش نوشتاری

داوطلبین در پاسخ به بخش نوشتاری از آزمون سلپیپ باید به دو سؤال پاسخ دهند. آنها در اولین سؤال از بخش نوشتاری باید ایمیلی که مربوط به موضوعات روزمره با تعدادِ ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه بنویسند. زمان اختصاص یافته به اولین سؤال این بخش ۲۷ دقیقه است. داوطلبین در دومین سؤال از این بخش نیز باید در پاسخ به یک نقطه نظر خاص پاسخ دهند و در نوشتن متن مربوطه تصمیم خود را توجیه کنند. این متن نیز باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ لغت باشد. همچنین زمان اختصاص یافته به سؤال دوم ۲۶ دقیقه است. زمان کلی بخش نوشتاری ۵۳ تا ۶۰ دقیقه است که البته با احتساب مدت زمان مربوط به مطالعه دستورالعمل آزمون است.

بخش مکالمه

به طور کلی بخش مکالمه از آزمون سلپیپ ۱۵ الی ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد که البته این زمان با احتساب مدت زمان اختصاص یافته به خواندن دستورالعمل است. همچنین قسمت مکالمه از آزمون سلپیپ نیز به ۸ بخش تقسیم می‌شود. در ادامه به اطلاعات بیشتری درباره این بخش‌ها می‌پردازیم.

 • بخش اول: داوطلبین در این بخش باید در مدت ۳۰ ثانیه به فردی در تصمیم‌گیری کمک کنند.
 • بخش دوم: داوطلب در این بخش نیز باید درباره یکی از تجارب شخصی خود صحبت کند. زمان اختصاص یافته به این بخش نیز تنها ۳۰ ثانیه است.
 • بخش سوم: در این بخش از قسمت مکالمه نیز از داوطلب خواسته می‌شود که با استفاده از یک خاص آنچه را که در حال وقوع است شرح دهد. به عبارت دیگر او باید آنچه در تصویر می‌گذرد را تنها در مدت ۳۰ ثانیه بیان کند.
 • بخش چهارم: داوطلب در بخش چهارم از قسمت مکالمه باید مجدداً از تصویر بخش قبلی استفاده کند و این بار در عرض ۳۰ ثانیه بگوید که گمان می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد.
 • بخش پنجم: بخش پنجم از قسمت مکالمه آزمون سلپیپ، خود به دو بخش تقسیم می‌شود که داوطلب در بخش اولِ آن باید از میان دو گزینه موجود یکی را انتخاب کرده و در بخش دوم درصدد متقاعد کردن دیگران برای موافق بودن با گزینه انتخابی برآید. زمان اختصاص یافته به هر کدام از بخش‌ها ۶۰ ثانیه است.
 • بخش ششم: داوطلب در این بخش باید تصمیمی را به یک دوست و یا عضوی از خانواده توضیح دهد. زمان اختصاص یافته به این بخش برابر ۶۰ ثانیه است.
 • بخش هفتم: در این بخش از داوطلبین خواسته می‌شود که نظرات خود را در رابطه با اینکه چرا با نظری موافق و یا مخالف هستند در مدت ۳۰ ثانیه بیان کنند.
 • بخش هشتم: داوطلب در بخش انتهایی از قسمت مکالمه نیز باید تصویری از یک شیِ غیرمعمول را به فردی که توانایی دیدن آن را ندارد توضیح دهد. زمان اختصاص یافته به این بخش نیز ۳۰ ثانیه است.

زمان آزمون سلپیپ

آزمون سلپیپ جنرال در مدت ۳ ساعت و آزمون سلپیپ جنرال LS در مدت ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه به طول می‌انجامد.

نمره آزمون سلپیپ

داوطلبینی که آزمون سلپیپ را گذرانده‌اند می‌توانند نتایج خود را بعد از ۴ تا ۵ روز از گذشت آزمون مشاده کنند. نمرات نیز  در حساب کاربری سلیپ آنها واقع شده است. همچنین بعد از آنکه نتایج آزمون داوطلبین آماده شود ایمیلی تحت عنوان در دسترس بودن نمرات برایشان ارسال می‌شود. نتایج رسمی آزمون نیز بعد از آماده شدن نمرات، به صورت پی‌دی‌اف قابل دانلود خواهد بود. نمرات آزمون سلپیپ نیز تا ۲ سال بعد از گذراندن آزمون قابل مشاهده و دسترسی (از طریق حساب کاربری) خواهد بود.

همچنین نمره آزمون سلپیپ به عنوان سطح سلپیپ شناخته می‌شود که از سطح M (کم‌ترین نمره) تا سطح ۱۲ (بهترین نمره) متغیر است و به هر ۴ بخش آزمون سلپیپ جنرال و ۲ بخش آزمون سلپیپ جنرال LS این سطح تعلق می‌گیرد. در ادامه به اطلاعات بیشتری درباره سطوح مختلف آزمون سلپیپ می‌پردازیم.

 • سطح سلپیپ M: کم‌ترین کارایی در زبان انگلیسی
 • سطح سلپیپ ۳: دارای کارایی در بخش‌های محدودی از زبان انگلیسی
 • سطح سلپیپ ۴: دانش کافی برای فعالیت‌های روزانه
 • سطح سلپیپ ۵: در حال کسب کارایی و دانش در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۶: کارایی و دانشِ در حال توسعه در زمینه کار و فعالیت اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۷: کارایی و دانش کافی در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۸: مهارتی خوب در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۹: مهارت و دانشی تأثیرگذار و مفید در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۱۰: مهارت و دانش بسیار تأثیرگذار در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۱۱: مهارت پیشرفته در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی
 • سطح سلپیپ ۱۲: مهارت بسیار پیشرفته در زمینه کار و فعالیت‌های اجتماعی

هزینه آزمون سلپیپ

آزمون سلپیپ جنرال دارای هزینه‌ای برابر ۲۸۰ دلار و آزمون سلپیپ جنرال LS هزینه‌ای برابر ۱۹۵ دلار است.

نکاتی درباره آزمون سلپیپ

افرادی که تمایل دارند این آزمون را برای اهداف مهاجرتی خود در کانادا انتخاب کنند باید با نکاتی درباره این آزمون نیز آشنا شوند که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.

 • همانطور که پیش‌تر ذکر شد آزمون سلپیپ-جنرال شامل بخش‌های شنیداری، خواند‌ن، نوشتاری و مکالمه است اما آزمون سلپیپ-جنرال LS تنها شامل بخش شنیداری و مکالمه است.
 • داوطلبین بعد از تکمیل یک بخش از آزمون دیگر اجازه بازگشت به آن بخش را نخواهند داشت.
 • کاغذ و قلمی برای یادداشت‌برداری در اختیار داوطلبین قرار می‌گیرد.
 • پادکست‌های صوتی تنها ۱ بار برای داوطلبین نمایش داده می‌شود.
 • بخش نوشتاریِ آزمون سلپیپ امکان استفاده از Spell-checker (برنامه چک کردن اشتباهات املایی) و word-counter (شمارش تعداد کلمات) را برای داوطلبین فراهم می‌کند.
 • حین برگزاری آزمون، داوطلبین در اتاقی هستند که مابقی آزمون دهندگان حضور دارند بنابراین انتظار شنیدن سر و صداهای مربوط به بخش مکالمه را داشته باشید.
 • سوپروایز نیز به داوطلبینی که بسیار بلند داخل میکروفن صحبت می‌کنند تذکر خواهند داد.

منابع: