مجله سیم آخر

برچسب: گپ تحصیلی

فعالیت های مفید در گپ تحصیلی

فعالیت های مفید در گپ تحصیلی

گپ تحصیلی معمولاً به فاصلۀ بین دبیرستان تا مقطع کارشناسی یا فاصلۀ بین مقطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد گفته می‌شود. این وقفۀ یک یا چندساله اغلب با هدف کسب مهارت‌های جدید و مفید برای کار یا تص...

توسط:‌ m.torabi