مجله سیم آخر

برچسب: گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی (Bank statement) یا Certificate of Financial Ability، یکی از مدارک مهم و مورد نیاز برای دریافت ویزای تحصیلی است. در حقیقت برای سفر به بعضی از کشورها و اخذ پذیرش از بیشتر دان...

توسط:‌ ghazanfari