مجله سیم آخر

برچسب: کم هزینه‌ترین شهر‌های کانادا برای تحصیل

کم هزینه ‌ترین شهر‌های کانادا برای تحصیل

کم هزینه ‌ترین شهر‌های کانادا برای تحصیل

بسیاری از شهر‌های کانادا، مانند تورنتو و ونکوور شهر‌های پیشرفته و بسیار باکیفیتی برای زندگی هستند. این شهرها دانشگاه‌های بسیار معتبری نیز در خود جای داده‌اند؛ اما هزینۀ زندگی در آن‌ها بسیار گ...

توسط:‌ m.mahdavi