برچسب: کلن

شهر کلن
شهر کلن
توسط: kholghi |

کلن یکی از شهرهای مشهور آلمان است که با جمعیتی برابر ۹۶۳۳۹۵ نفر به عنوان یکی از شهرهای پرجمعیت آلمان …