مجله سیم آخر

برچسب: کلاس آنلاین

کلاس آنلاین به خوبی کلاس حضوری است

کلاس آنلاین به خوبی کلاس حضوری است؟

اولین دانشگاه دنیا حدود ۱۲۰۰ سال پیش شروع به کار کرد؛ ولی سابقۀ کلاس‌های آنلاین به بیست سال نمی‌رسد؛ به‌همین‌دلیل، برخی از استادان تدریس حضوری را مطمئن‌تر از تدریس آنلاین می‌دانند. باوجوداین،...

توسط:‌ h.seyedsalehi