مجله سیم آخر

برچسب: کاهش طول قرنطینه اجباری در آلبرتا با انجام تست کرونا

کاهش طول قرنطینه اجباری در آلبرتا با انجام تست کرونا

کاهش طول قرنطینه اجباری در آلبرتا با انجام تست کرونا

استان آلبرتا اولین استانی است که با پیشنهاد انجام تست سریع ویروس کرونا به مسافران بین‌المللی در بعضی از فرودگاه‌ها و بخش‌های مرزی زمینی، طول قرنطینه اجباری برای مسافران را کاهش داده است. مساف...

توسط:‌ m.torabi