مجله سیم آخر

برچسب: کانادا؛ کشوری امن و باثبات برای دانشجویان بین‌المللی

کانادا؛ کشوری امن و باثبات برای دانشجویان بین‌المللی

کانادا؛ کشوری امن و باثبات برای دانشجویان بین‌المللی

براساس نتایج دو نظرسنجی انجام‌شده در وبگاه Navitas Insights، کانادا کشوری امن و باثبات برای دانشجویان بین‌المللی معرفی شده است. همچنین به‌دلیل مهار شیوع COVID-19 در دوران پاندمی، میزان محبوبی...

توسط:‌ m.torabi