مجله سیم آخر

برچسب: کالج شریدان

کالج شریدان

کالج شریدان

کالج شریدان در سال ۱۹۶۷ در شهر برمپتون استان انتاریو تأسیس شد. درحال‌حاضر، این کالج سه پردیس در شهرهای برمپتون و اوک‌ویل و میسیساگا دارد و نزدیک به ۲۴هزار نفر دانشجو تمام‌وقت در شش دانشکدۀ ...

توسط:‌ h.seyedsalehi