مجله سیم آخر

برچسب: کالج رد ریور

کالج رد ریور

کالج رد ریور

کالج رد ریور سال ۱۹۳۸ در شهر وینیپگ استان مانیتوبا بنیان نهاده شد و هم‌اکنون، بزرگ‌ترین مؤسسۀ آموزش و پژوهش کاربردی در این استان به‌شمار می‌آید. این کالج سه پردیس در شهر وینیپگ و پنج پردیس ...

توسط:‌ h.seyedsalehi