مجله سیم آخر

برچسب: کالج دانشگاه مولد نروژ

شهر مولد نروژ

شهر مولد نروژ

شهر مولد یا مولدا یا مولده (Molde) نروژ شهری است که در شهرستان موره او رومسدال نروژ قرار دارد و قطب تجاری منطقۀ رومسدال به‌شمار می‌رود. شهر مولد نروژ با رشد مستمر در قرن‌های هجدهم و نوزدهم،...

توسط:‌ مرضیه ترابی