مجله سیم آخر

برچسب: چالش های تحصیل در خارج از کشور

چالش های تحصیل در خارج از کشور

چالش های تحصیل در خارج از کشور

زندگی دانشجویی به تنهایی یک چالش محسوب می شود و دانشجوی خارجی بودن را می توان یک ابر چالش دانست. در ادامه تلاش می کنیم با یک داستان واقعی پاسخی به چالش های تحصیل در خارج از کشور بدهیم. من و...

توسط:‌ tahmasbi