برچسب: پنج تکنیک مرور دروس

پنج تکنیک مرور دروس
پنج تکنیک مرور دروس
توسط: h.seyedsalehi |

یکی از نگرانی‌های دانشجویان مرور دروس متعدد نیمسال در فرصت کوتاه باقی‌مانده به شروع امتحان‌هاست. این نگرانی برای دانشجویان بین‌المللی …