مجله سیم آخر

برچسب: پنج تکنیک مرور دروس

پنج تکنیک مرور دروس

پنج تکنیک مرور دروس

یکی از نگرانی‌های دانشجویان مرور دروس متعدد نیمسال در فرصت کوتاه باقی‌مانده به شروع امتحان‌هاست. این نگرانی برای دانشجویان بین‌المللی پررنگ‌تر است؛ چراکه در محیطی جدید و به زبانی غیر از زبان ...

توسط:‌ h.seyedsalehi