مجله سیم آخر

برچسب: پست دکتری در کانادا

پست دکتری در کانادا.webp

پست دکتری در کانادا

محقق پسادکتری یا فوق‌دکتری شخصی است که پس از اتمام تحصیلات دکتری به‌طور حرفه‌ای به پژوهش تخصصی در موضوعی خاص مرتبط با رشتۀ تحصیلی‌اش مشغول می‌شود.هدف نهای موقعیت تحقیقاتی پست دکتری، پیگیری پژ...

توسط:‌ حسین نیرومند