مجله سیم آخر

برچسب: پذیرش دانشجویان بین‌المللی در مؤسسه‌های آموزشی انتاریو

پذیرش دانشجویان بین‌المللی در مؤسسه‌های آموزشی انتاریو

پذیرش دانشجویان بین‌المللی در مؤسسه‌های آموزشی انتاریو

داده‌های وبگاه وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) نشان می‌دهد بیشترِ مؤسسه‌های آموزشی (DLI) استان انتاریو برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی تأیید شده‌اند. اواخر سال ۲۰۲۰، دولت کانا...

توسط:‌ m.torabi