مجله سیم آخر

برچسب: ویزای کانادا

مدت زمان صدور ویزای دانشجویی کانادا

مدت زمان صدور ویزای دانشجویی کانادا

مدت زمان صدور ویزای دانشجویی کانادا یکی از مواردی است که در هنگام درخواست ویزا باید به آن دقت کرد. گرفتن ویزای کانادا و انجام دادن مراحل اخذ استادی پرمیت کانادا یکی از مهم‌ترین مراحل برای تحصی...

توسط:‌ m.mahdavi