مجله سیم آخر

برچسب: ویزای همسر دانشجو در اسپانیا

ویزای همسر دانشجو در اسپانیا

ویزای همسر دانشجو در اسپانیا 2019

دانشجویان تمام وقت این امکان را دارند که با داشتن مجوز تحصیلی معتبر برای ویزای همسر دانشجو در اسپانیا ( یا فرزند ) اقدام نمایند. این ویزا باید به صورت شخصی و یا از طریق یک نماینده قانونی (وال...

توسط:‌ tahmasbi