مجله سیم آخر

برچسب: ویزای دانشجویی نروژ

ویزای دانشجویی نروژ.webp

ویزای دانشجویی نروژ

اکثر دانشجویانی که قصد دارند بیش از سه‌ ماه در نروژ بمانند، به مجوز اقامت دانشجویی نیاز دارند. ویزا فقط برای نود روز صادر می‌شود و برای اقامت‌ بیشتر، داشتن دریافت ویزای دانشجویی الزامی است. ع...

توسط:‌ حسین نیرومند