مجله سیم آخر

برچسب: وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

دانشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت 2019

با توجه به رتبه بندی‌های بین‌المللی شانگهای، QS و times و لحاظ نمودن رتبه گروه علوم پزشکیِ آن دانشگاه، لیستی از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در دسترس است. افرادی که قصد ادامه تحصیل ...

توسط:‌ tahmasbi