مجله سیم آخر

برچسب: همکاری کالج نیاگارا و مدرسه مدیریت تورنتو

همکاری کالج نیاگارا و مدرسه مدیریت تورنتو

همکاری کالج نیاگارا و مدرسه مدیریت تورنتو

کالج نیاگارا (Niagara College) و مدرسه مدیریت تورنتو (Toronto School of Management – TSoM) برای همکاری در پروژه‌های بین‌المللی و ارائۀ برخی از واحدهای درسی کالج نیاگارا در مدرسه مدیریت تورن...

توسط:‌ m.torabi