مجله سیم آخر

برچسب: هزینه زندگی در نیوفاندلند

هزینه زندگی در نیوفاندلند

هزینه زندگی در نیوفاندلند

استان نیوفاندلند و لابرادور شرقی‌ترین استان کاناداست. این استان بیش از پانصدهزار نفر جمعیت دارد و بیش از ۹۰درصد آن در جزیرۀ نیوفاندلند ساکن هستند. شهر سنت جانز، مرکز استان نیوفاندلند و بزرگ‌ت...

توسط:‌ h.seyedsalehi