مجله سیم آخر

برچسب: هزینه زندگی در شهر سنت آلبرت کانادا

شهر سنت آلبرت کانادا

شهر سنت آلبرت کانادا

شهر سنت آلبرت کانادا (St. Albert) در شمال‌غربی ادمونتون استان آلبرتا قرار دارد و دومین شهر بزرگ منطقۀ کلان‌شهر ادمونتون است. ازآنجا‌که میانگین هزینه‌های زندگی در سنت آلبرت از شهری مانند ادم...

توسط:‌ m.torabi