مجله سیم آخر

برچسب: هزینه زندگی در شهر خائن اسپانیا

شهر خائن اسپانیا

شهر خائن اسپانیا

شهر خائن اسپانیا (Jaén) یکی از شهرهای منطقۀ خودمختار آندلس و مرکز استان خائن اسپانیاست. این شهر مرکز اداری و صنعتی استان خائن و بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ روغن زیتون مرغوب در اسپانیا و تمام دنیا ...

توسط:‌ m.torabi