مجله سیم آخر

برچسب: نکات مربوط به تهیه مسکن برای دانشحویان کانادا

نکات مربوط به تهیه مسکن برای دانشحویان کانادا

نکات مربوط به تهیه مسکن برای دانشحویان کانادا

بیشتر دانشجویان سال اول که تحصیل خود را در دانشگاه‌های کانادا شروع می‌کنند، برای سال اول تحصیل خود زندگی در خوابگاه‌ دانشگاه‌ را انتخاب می‌کنند. زندگی در خوابگاه به دانشجویان جدید‌الورود کم...

توسط:‌ m.mahdavi