مجله سیم آخر

برچسب: نکاتی برای نوشتن رزومه تحصیلی عالی

نکاتی برای نوشتن رزومه تحصیلی عالی

نکاتی برای نوشتن رزومه تحصیلی عالی

قوانین نوشتن رزومه تحصیلی (CV) برای اپلای در دانشگاه‌ها با قوانین نوشتن رزومۀ کاری تفاوت دارد. در رزومه تحصیلی، هیئت تصمیم‌گیرندگان پذیرش دانشگاه‌ها را باید قانع کنید که مهارت‌ها و شایستگی‌...

توسط:‌ m.torabi