مجله سیم آخر

برچسب: نوشتن مقاله دانشگاهی

مراحل نوشتن مقاله دانشگاهی

مراحل نوشتن مقاله دانشگاهی

نوشتن مقاله یکی از تجربه‌های مهم هر دانشجو در دانشگاه است. مقاله متنی است شامل تحلیل نویسنده از اطلاعاتی منظم و مشخص که برای پاسخ به پرسشی جمع‌آوری شده‌اند. این پرسش را شما یا استادتان مشخص م...

توسط:‌ h.seyedsalehi