Loading...

مهاجرت

خانه / مهاجرت
مهاجرت به فرانسه از طریق تحصیل
مهاجرت به فرانسه از طریق تحصیل
محمد آرمانی | ۲۴ بهمن
بسیاری از کسانی که تحصیل در فرانسه را انتخاب می‌کنند بعد از تحصیل تصمیم می‌گیرند تا در فرانسه زندگی کنند
ادامه
مهاجرت به کانادا
مهاجرت به کانادا
محمد آرمانی | ۲۲ بهمن
کانادا یکی از کشور‌های مهاجرپذیر است که در پی تأمین نیاز‌های خود با استفاده از پذیرش مهاجر است. دولت کانادا
ادامه
مهاجرت تحصیلی به فرانسه
مهاجرت تحصیلی به فرانسه
محمد آرمانی | ۸ بهمن
فرانسه یکی از کشورهای قدرتمند در حوزه صنعت و اقتصاد اروپا است. این موضوع باعث شده تا هر ساله افراد
ادامه
چالش های تحصیل در خارج از کشور 
sahar tahmasbi | ۳ مهر

زندگی دانشجویی به تنهایی یک چالش محسوب می شود و دانشجوی خارجی بودن را می توان یک ابر چالش دانست.

ادامه