مجله سیم آخر

برچسب: مقابله با دلتنگی در هنگام تحصیل

مقابله با دلتنگی در هنگام تحصیل

مقابله با دلتنگی در هنگام تحصیل

یکی از مشکلات دانشجویان بین‌المللی، به‌خصوص در سال اول تحصیل، دلتنگی برای خانه و خانواده است؛ اما باید بدانید همۀ دانشجویان چنین احساسی را تجربه می‌کنند و دلتنگی پدیده‌ای کاملاً طبیعی است. در...

توسط:‌ h.seyedsalehi