مجله سیم آخر

برچسب: مقابله با دلتنگی در زمان تحصیل در خارج از کشور

راهکارهایی برای مقابله با دلتنگی در زمان تحصیل در خارج از کشور

راهکارهایی برای مقابله با دلتنگی در زمان تحصیل در خارج از کشور

یکی از مسائلی که برخی از علاقه‌مندان تحصیل در خارج از کشور نگران آن هستند، دلتنگی برای خانواده، دوستان و به طور کلی وابستگی‌هایی است که در ایران دارند. البته میزان این دلتنگی به روحیات فرد بس...

توسط:‌ Armani