مجله سیم آخر

برچسب: معایب زندگی در اتاوا

مزایا و معایب زندگی در اتاوا

مزایا و معایب زندگی در اتاوا

کانادا کشوری بسیار بهناور است و به‌نظر می‌رسد یافتن شهری مناسب برای زندگی در این کشور کار دشواری باشد. زندگی و کار و تحصیل در کانادا نیز مانند دیگر کشورهای دنیا مزایا و معایبی دارد؛ اما اگر...

توسط:‌ m.torabi