مجله سیم آخر

برچسب: معایب تحصیل در آلمان

مزایا و معایب تحصیل در آلمان

مزایا و معایب تحصیل در آلمان

بسیاری از کشورهای اروپایی به‌دلایل زیادی گزینۀ مناسبی برای تجربۀ تحصیل خارج از کشورند؛ اما ادامه‌تحصیل خارج از کشور ممکن است با معایبی همراه باشد. به‌طورکلی، امکان آشنایی با فرهنگ‌ها و افراد ...

توسط:‌ مرضیه ترابی