مجله سیم آخر

برچسب: معادل سازی مدرک تحصیلی در آلمان

معادل سازی مدرک تحصیلی در آلمان

معادل سازی مدرک تحصیلی در آلمان

مرکز آموزش خارجی (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) که به‌اختصار زَب (ZAB) نامیده می‌شود، مسئولیت بررسی مدارک تحصیلی و شغلی کسب‌شده در خارج از خاک آلمان را برعهده دارد. یکی از خد...

توسط:‌ هادی سیدصالحی