مجله سیم آخر

برچسب: مشاغل مورد نیاز کانادا 2021

مشاغل مورد نیاز کانادا 2021

مشاغل مورد نیاز کانادا 2021

اقتصاد کانادا پس از پاندمی ویروس کرونا در حال بهبود است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، محدودیت‌ها و قرنطینه و قوانین منع عبور‌و‌مرور لغو شود. در‌این‌میان، مشاغل مورد نیاز کانادا در سال ۲...

توسط:‌ m.torabi