مجله سیم آخر

برچسب: مشاغل مورد نیاز در مانیتوبا

مشاغل مورد نیاز در مانیتوبا

مشاغل مورد نیاز در مانیتوبا

به‌تازگی، دولت کانادا دربارۀ تأثیر پاندمی ویروس کرونا بر بازارهای کار و مشاغل استان‌های این کشور پژوهشی انجام داده و در آن، به نام برخی از مشاغل مورد نیاز در مانیتوبا پس از پاندمی اشاره کرد...

توسط:‌ مرضیه ترابی