مجله سیم آخر

برچسب: مزایا و معایب زندگی در ادمونتون

مزایا و معایب زندگی در ادمونتون

مزایا و معایب زندگی در ادمونتون

زندگی در شهر ادمونتون، مرکز استان آلبرتای کانادا، به‌دلیل وجود فضاهای بازِ وسیع و قیمت مقرون‌به‌صرفۀ مسکن و بازار کاری در‌حال‌احیا برای افرادی جذابیت زیادی دارد که قصد زندگی و تحصیل در کاناد...

توسط:‌ m.torabi