مجله سیم آخر

برچسب: مدرسه های فیلمسازی در آلمان

تحصیل سینما در آلمان.webp

تحصیل سینما در آلمان

مطالعات فیلم و سینما در دانشگاه‌های آلمان زمینه‌های مختلفی ازجمله تاریخ سینما و نقد فیلم و تولیدات سینمایی را شامل می‌شود. دانشجویان در مطالعه و پژوهششان معمولاً ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی، زیب...