مجله سیم آخر

برچسب: مدرسه مدیریت تورنتو

مدرسه مدیریت تورنتو

مدرسه مدیریت تورنتو

مدرسه مدیریت تورنتو کالجی واقع در قلب شهر تورنتو است و دوره‌های مرتبط با صنعت را با ارائۀ مدرک پایان دوره برگزار می‌کند. این دوره‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دانشجویان این کالج پاسخ‌گوی ...

توسط:‌ h.seyedsalehi