مجله سیم آخر

برچسب: مدارک

تأیید مدارک وزارت علوم

تأیید مدارک وزارت علوم

متقاضیان برای ترجمه مدارک وزارت علوم نیاز دارند که ابتدا مدارک را در سامانه تایید مدارک وزارت علوم  ثبت کنند و پس از دریافت تأییدیه نسبت به ترجمه‌ی آن اقدام نمایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ...

توسط:‌ tahmasbi