مجله سیم آخر

برچسب: مدارک زبان فرانسه

آزمون های زبان فرانسه

آزمون های زبان فرانسه

برای کسانی که به تحصیل به زبان فرانسوی در فرانسه، اخذ اقامت فرانسه یا اقامت استان کبک کانادا از طریق برنامه PEQ علاقه دارند، یادگیری زبان فرانسه و شرکت در آزمون های زبان فرانسه لازم ا...

توسط:‌ Armani