مجله سیم آخر

برچسب: محدودیت سفر دانشجویان و خانواده‌ها به کانادا برداشته شد

محدودیت سفر دانشجویان و خانواده‌ها به کانادا برداشته شد

محدودیت سفر دانشجویان و خانواده‌ها به کانادا برداشته شد

۲‌اکتبر‌۲۰۲۰ در اتاوا، کنفرانس خبری وزیران مهاجرت و بهداشت و امنیت عمومی کانادا برگزار و در آن، اعلام شد که محدودیت‌های سفر مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای اعضای خانواده‌های کانادای...

توسط:‌ m.torabi