مجله سیم آخر

برچسب: مجسمه منتسب به لئوناردو داوینچی

مجسمه منتسب به لئوناردو داوینچی

تنها مجسمه منتسب به لئوناردو داوینچی

ایتالیا همیشه در هنر و معماری پیشتاز بوده است. یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ ایتالیا، هنرمند، معمار، دانشمند و مخترع بزرگ، لئوناردو داوینچی است. داوینچی همواره مجسمه‌سازی بسیار متبحر شناخته...

توسط:‌ Armani